PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2017-07-03
Ochronne systemy szklane
Bezpieczeństwo ludzi i ich mienia jest prawem przynależnym każdemu. Niestety w obecnych, niespokojnych czasach coraz częściej ...

VETROTECH Saint-Gobain AG S.A.
ul. Piłsudskiego 18
46-100 Namysłów

tel. 77 410 54 20
www.vetrotech.com/polska

» więcej o firmie

Bezpieczeństwo ludzi i ich mienia jest prawem przynależnym każdemu. Niestety w obecnych, niespokojnych czasach coraz częściej zagrożeni jesteśmy aktami terroru czy też wandalizmu i konieczne jest stosowanie rozwiązań prewencyjnych. Z powodzeniem i rosnącą popularnością służą temu m. in. złożone systemy szklane chroniące przed włamaniami, ostrzałem a nawet wybuchami używane w różnych budynkach i miejscach użyteczności publicznej.

W naszym otoczeniu, szczególnie w przestrzeniach wielkomiejskich nie brakuje miejsc narażonych na różnorakie niebezpieczeństwa - od włamań do ataków terrorystycznych włącznie. Są nimi m.in. banki, ambasady, konsulaty, posterunki policji, więzienia i różne organizacje wojskowe. Na co dzień znacznie częstszymi gośćmi jesteśmy w różnych miejscach publicznych takich jak lotniska, stacje kolejowe czy też biura. Wszędzie tam niezbędne jest stosowanie różnorakich zabezpieczeń realnie chroniących nas i nasze mienie, dlatego stawia się przed nimi bardzo wysokie wymagania.

We współczesnym budownictwie duży nacisk kładzie się na walory użytkowe, ale również estetyczne, gdzie coraz modniejsze staje się stosowanie różnorodnych rozwiązań szklanych. To właśnie szkło pozwala na projektowanie z dużym rozmachem obiektów, które stają się architektonicznymi perełkami tworzącymi coraz to bardziej futurystyczny obraz miast na całym świecie. Innowacyjne i zaawansowane technologie pozwalają powierzyć szkleniom także funkcje ochronne a zapewnienie tych najbardziej odpowiednich i skutecznych leży po stronie osób zaangażowanych w proces projektowania, przygotowania specyfikacji i zarządzania budynkiem.

„Nie może być mowy o jakiejkolwiek przypadkowości w doborze szkła ochronnego do konkretnych zastosowań w budynku, dlatego w pierwszym etapie niezbędne staje się określenie głównych obszarów zagrożeń, którymi są: atak fizyczny, ostrzał z broni palnej różnego kalibru, w tym broni krótkiej i długiej oraz oddziaływanie fali uderzeniowej po detonacjach" - mówi Grzegorz Sołtys, dyrektor oddziału Vetrotech Saint-Gobain International AG w Polsce.

Wybór optymalnego rozwiązania ochronnego zależny jest od konkretnego przeznaczenia obiektu i pełnionych przez niego funkcji. Dlatego architekci i konstruktorzy muszą odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań:

  • Jaki jest zakres możliwych i prawdopodobnych zagrożeń?
  • Jakie są konsekwencje braku wystarczającej ochrony przed zagrożeniem?
  • Co może być utracone lub uszkodzone?
  • Jaki rodzaj i stopień szyby bezpiecznej są potrzebne w celu zapewnienia dodatkowej ochrony?

W prawidłowym doborze szkła do konkretnych, indywidualnych zastosowań służą precyzyjne normy europejskie wypracowane w ramach specjalistycznych testów przeprowadzanych przez niezależne instytucje i w efekcie pogrupowane są wg. odpowiednich klas dla każdej kategorii szyb.

Odporność na włamanie (norma EN 356)

Szyby odpowiedzialne za odpieranie ataku i niepowołane wtargnięcia muszą przejść testy wytrzymałościowe. Wykonuje się je przy użyciu certyfikowanych narzędzi pogrupowanych w kategorie. Co bardzo istotne szyby takie sprawdza się wraz całym systemem ram w celu potwierdzenia klasy odporności (RC) dla kompletnej konstrukcji zgodnie z normą europejską EN 1627. W efekcie określa się ile minut dana szyba jest w stanie wytrzymać atak pod naporem konkretnych narzędzi.

 

Tabela 1. Wyniki testów wytrzymałości na uderzenie i klasy odporności

Nawet najodporniejsza szyba zamocowana w nieodpowiednich ramach nie ma szansy wywiązać się ze swojej roli. Były już przypadki, gdy złodzieje nie musieli się wysilać przy rozbijaniu szyb, aby podjąć łup - wystarczało im bowiem wyjąć ze ściany całą ramę i bez problemu dostać się do środka.

„Szyby Vetrogard® jak i Polygard® Attack z gamy PROTECT z jednej strony skutecznie zabezpieczają przed wtargnięciem, ale też mogą powstrzymywać ludzi przed ucieczką na zewnątrz, co sprawdza się w więzieniach i sądowych klinikach psychiatrycznych. Dodatkowo w takich przypadkach chronią zarówno więźniów jak i strażników przed obrażeniami ponieważ występują również w wersji bezodpryskowej" - mówi Grzegorz Sołtys.

Kuloodporność (norma EN 1063)

Szkło kuloodporne musi się przeciwstawić ostrzałowi z różnorodnej broni palnej dla której określone są odpowiednie klasy - od BR1 do BR7 dla karabinów i pistoletów oraz dodatkowo klasy SG1 i SG2 przypisane strzelbom.

 

Tabela 2. Klasyfikacja kuloodporności

W tej klasyfikacji uwzględnia się bardzo wiele czynników, które opisują kaliber, typ pocisku, jego kształt, materiał z którego jest zrobiony a nawet długości części gwintowanej lufy.

 

Również w tej kategorii szyb ochronnych są ich wersje odpryskowe i bezodpryskowe. Ta druga opcja minimalizuje ryzyko zranienia odłamkami osób w najbliższym sąsiedztwie szyby, ponieważ szkło nie pęka na ostre fragmenty, lecz pozostaje związane z warstwą pośrednią.

Ochrona przed wybuchem (norma EN 13541)

Terrorystyczne ataki z użyciem ładunków wybuchowych w budynkach czy w węzłach komunikacyjnych nie są już niestety tylko elementem scen filmów sensacyjnych. Te najbardziej agresywne akty często kończą się tragicznie, dlatego prewencja w tym zakresie jest nie do przecenienia.

Tu również zastosowanie mają odpowiednie normy określające poziom odporności na falę uderzeniową wybuchu wyrażaną wartością nadciśnienia fali oraz dodatniego impulsu właściwego dla klas od ER1 do ER4.

 

Tabela 3. Klasyfikacja ochrony przed wybuchem

Multifunkcjonalność

Niejednokrotnie zdarza się, że specyfika obiektu wymaga zastosowania w ramach jednego systemu szklanego połączenia w jedno kilku różnych funkcjonalności. Gdy istnieje ryzyko ataku z broni palnej oraz niebezpiecznych narzędzi, Vetrotech Saint - Gobain opracował wersje PRO dla szkła PROTECT odpornego na uderzenie pociskiem i siłę eksplozji. Produkty te mogą na przykład być odporne na pociski z broni różnych kalibrów i jednocześnie zapewniać ochronę przed atakami z użyciem wiertarek o dużej mocy. Ta specjalnie zaprojektowana gama certyfikowanych rozwiązań jest na bieżąco aktualizowana na podstawie katalogu najnowszej broni.

Takie multifunkcjonalne rozwiązania dają bardzo szerokie i elastyczne zastosowania np.:

  • do oddzielenia miejsc publicznych od wewnętrznych stref pracy (np. w budynkach rządowych, ambasadach, urzędach)
  • w kluczowych dojściach i punktach kontroli tłumu, gdzie gromadzą się ludzie (np. w węzłach komunikacyjnych i budynkach użyteczności publicznej)
  • w punktach kontaktu klientów z pracownikami firm (zwłaszcza w instytucjach finansowych i urzędach pocztowych)
  • jako bariera do ochrony cennych towarów lub eksponatów (np. muzea, galerie sztuki, sklepy jubilerskie).

Współczesne zaawansowane technologie dają coraz to większe możliwości konstruowania szyb o parametrach i właściwościach dotąd niespotykanych. To jednoznacznie oznacza, że ten z pozoru kruchy przedmiot jeszcze mocniej ugruntuje i tak już bardzo silną pozycję we współczesnym budownictwie dając architektom, projektantom i wykonawcom nieograniczone spektrum możliwości w realizacji nawet najbardziej złożonych koncepcji a nam realne poczucie bezpieczeństwa.
Vetrotech Saint-Gobain jest wiodącym na świecie producentem ognioodpornego szkła stosowanego w sektorach budownictwa i okrętowym. Firma oferuje produkty ognioodporne klasy A, zapewniające całkowite zabezpieczenie przed zagrożeniem pożarowym. Vetrotech Saint-Gobain jest częścią Grupy Saint-Gobain, Saint-Gobain, światowego lidera na rynkach związanych z habitatem oraz budownictwem, projektującego, wytwarzającego i dystrybuującego materiały budowlane, dostarczającego innowacyjne produkty i rozwiązania będące odpowiedzią na konieczność oszczędności energii oraz ochrony środowiska.

źródło: Vetrotech