PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2024-04-22
Jak przyspieszyć zieloną rewolucję budownictwa w Polsce?
Główne postulaty Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa zostaną przedstawione już podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Podczas tegorocznej edycji 4 Design Days, która miała miejsce w styczniu, Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa opracowało postulaty mające pomóc przyspieszyć zieloną rewolucję w polskim budownictwie. Postulaty te zostaną zaprezentowane przedstawicielom rządu w trakcie XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego wKatowicach (EEC European Economic Congress), który wtym roku zaplanowano w dniach 7- 9 maja.

Znaczenie budownictwa w procesie zielonej rewolucji jest kolosalne. Budynki odpowiadają za 38 proc. światowych emisji CO2, przy czym 28 proc. pochodzi z ich eksploatacji, a pozostałe 10 proc. to zużycie energii niezbędnej do produkcji materiałów i technologii wykorzystywanych w budownictwie (wbudowany ślad węglowy). To jeden z głównych powodów, dla których powołano Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa, którego członkami są szefowie firm deweloperskich, wykonawczych, producentów materiałów budowlanych i technologii oraz architekci. Pierwsze spotkanie eksperckie odbyło się 25 stycznia br., podczas 4 Design Days 2024 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Dzięki Forum eksperci wspólnie wypracowali szereg kluczowych rekomendacji kierując się dążeniem do przyspieszenia zielonej rewolucji w polskim przemyśle budowlanym. Postulaty te zostaną zaprezentowane przedstawicielom rządu w trakcie zbliżającego się XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W kolejnych etapach członkowie Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa będą pracować nad doprecyzowaniem najlepszych rozwiązań mając nadzieję, że ich głos spotka się z życzliwą reakcją rządu.

- Styczniowe spotkanie podczas Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa zaowocowało wypracowaniem konkretnych rekomendacji mających przyspieszyć zieloną rewolucję w polskim przemyśle budowlanym - mówi Małgorzata Burzec-Lewandowska, dyrektorka wydawnicza segmentu Nieruchomości, Architektura i Wnętrza w Grupie PTWP, która jest organizatorem Forum. 

- Prace członków forum, ich zaangażowanie i poświęcony czas pokazują, jak ważny dla firm działających w Polsce jest zrównoważony rozwój. Gorąco liczymy na to, że strona rządząca wysłucha postulatów branży budowlanej i nieruchomości oraz weźmie je pod uwagę przy tworzeniu nowego prawa - dodaje Robert Posytek, dyrektor wydawniczy segmentu Nieruchomości, Architektura i Wnętrza w Grupie PTWP, która jest organizatorem Forum. 

Na liście kluczowych kwestii poruszonych przez Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa znalazły się m.in.:

 • Powołanie międzyresortowego Komitetu ds. Zrównoważonego Budownictwa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tej chwili tematy dotyczące budownictwa i mieszkalnictwa są rozproszone, a zajmuje się nimi kilka ministerstw i innych podmiotów publicznych.
 • Zmiana legislacji w celu wprowadzenia instrumentów finansowych promujących rozwiązania niskoemisyjne.
 • Określenie polityki rządu dotyczącej wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej ze źródeł odnawialnych i systematyczne odchodzenie od stosowania węgla jako podstawowego źródła energii.
 • Wprowadzenie obowiązku liczenia i podawania śladu węglowego dla nowych budynków.
 • Wdrożenie systemu klas energetycznych budynków i oznaczeń ich efektywności energetycznej.
 • Wprowadzenie zachęt dla urządzeń i materiałów posiadających deklaracje środowiskowe (EPD) w zamówieniach publicznych.
 • Wprowadzenie zachęt do certyfikowania obiektów publicznych.
 • Stop dla termomodernizacji budynków nieposiadających systemu wentylacji mechanicznej bez równoczesnego jej zastosowania.
 • Uwzględnienie w Prawie zamówień publicznych, w przetargach dotyczących wznoszenia budynków, kosztów ich eksploatacji przez 25-30 lat.
 • Konsolidacja dotychczasowych programów i stworzenie jednego parasolowego narzędzia wsparcia, za którego wdrożenie odpowiedzialna będzie jedna instytucja, np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej.
 • Usprawnienie selektywnej rozbiórki budynków. Materiały rozbiórkowe zbudynków powinny podlegać waloryzacji.
 • Wprowadzanie ułatwień/rozwiązań dla zmiany sposobu użytkowania budynków z funkcji biurowej na mieszkaniową.
 • Zintegrowanie celów klimatycznych w dokumentach strategicznych iplanistycznych dla miast i gmin. Potrzebne są standardy warunków zabudowy oraz zamówień publicznych uwzględniające ochronę klimatu.
 • Stworzenie katalogu dobrych wzorców zrównoważonego budowania oraz przygotowanie i wdrożenie międzyresortowego programu edukacji o jakości architektury, ładu przestrzennego i zrównoważonego budownictwa.
Członkowie Forum Ekspertów Zrównoważonego Budownictwa: Zuzanna Bińczyk, architekt BCM Architekci; Dariusz BlocherUnibep; Mirosław Czarnik, prezes GPP; Joanna Czynsz-Piechowiak, prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce i Ukrainie; Justyna Glusman, dyrektorka Stowarzyszenia Fala Renowacji; Artur Górski, dyrektor ds. technologii budynkowych Siemens Polska; Marek Janiak, architekt miasta Łodzi; Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland; Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezeska Stowarzyszenia Architektów Polskich, architektka, partnerka, członkini zarządu APA Wojciechowski; Paweł Kisiel, prezes grupy ATLAS; Dariusz Kolasa, dyrektor budownictwa ogólnego STRABAG; Tomasz Konior, architekt, właściciel Konior Studio; Janusz Komurkiewicz, członek zarządu ds. marketingu FAKRO; Jakub Krzysztofik, architekt, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Łodzi; Tomasz Książek, General Manager Poland & Baltics Signify; Piotr Lorens, architekt miasta Gdańsk; Andrzej Losor, członek zarządu, dyrektor rozwoju sprzedaży i marketingu Heidelberg Materials Polska; Przemo Łukasik, właściciel medusa group; Robert Jacek Moritz, prezes ALTA, twórca Miasteczka Siewierz Jeziorna; Stanisław Podkański, architekt miasta Katowice; Przemysław Pokorski, dyrektor rynku grupa Velux Polska; Elżbieta Dagny Ryńska, Zakład Projektowania Prośrodowiskowego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, członek Komisji Klimatycznej UN GCNP; Janusz Sepioł, architekt miasta Rzeszowa; Marta Sękulska-Wrońska, architektka, partner CEO WXCA oraz Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland. 

Zapraszamy do rejestracji na XVI Europejski Kongres Gospodarczy: https://www.eecpoland.eu/2024/pl/rejestracja,3211/.

Podstawowy udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

XVI Europejski Kongres Gospodarczy
7-9 maja 2024 r.
Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe 

___

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC) wKatowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.   

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.   

Więcej informacji:  

Europejski Kongres Gospodarczy - www.eecpoland.eu  

European Tech and Start-up Days | Start-up Challenge - www.estartupdays.eu   

Więcej informacji o organizatorze - Grupa PTWP - www.ptwp.pl  

Zapraszamy również:  

Facebook: facebook.com/EECKatowice oraz facebook.com/estartupdays/  

LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/europejski-kongres-gospodarczy/  X: x.com/EECKatowice #EKG2024 #EEC2024 oraz x.com/estartupdays   

Instagram: www.instagram.com/estartupdays/